Vakantiegeld

Iedereen in Nederland die werkt via een werkgever ontvangt vakantiegeld. Het is een toelage die werknemers ontvangen met als doel om de extra kosten van vakantie te dekken. Dit is heel wat anders dan betaald verlof. Het vakantiegeld is in Nederland over het algemeen vastgesteld op 8 procent van het verdiende bruto loon. De calculator wordt mogelijk gemaakt door Vakantiegeldberekenen.nl.

Uitkering van vakantiegeld
U wilt natuurlijk weten hoeveel en wanneer u het vakantiegeld ontvangt? Het geld staat meestal eind mei op uw bankrekening. Afhankelijk van de werkgever gebeurt dit meestal tegelijk met de betaling van het salaris van de voorgaande maand. Om het bedrag te weten wat u ontvangt moet u 8 procent bovenop het brutojaarloon rekenen en daar gaat dan nog belasting vanaf.

Voorbeeld vakantiegeld berekening
U bent werkzaam als heftruck chauffeur in een fabriek waarvoor u iedere maand een bruto inkomen van 1300 euro ontvangt. Het bruto jaarinkomen is in dit geval 15600 euro. Over dit bedrag krijgt u 8 procent vakantiegeld wat neerkomt op 1248 euro. Met dit jaarlijkse inkomen komt u niet boven de eerst belastingschijf uit waardoor u 33,45% belasting over het vakantiegeld. U houdt netto dus 830 euro over wat u aan vakantiegeld ontvangt. Buiten hier op Vakantiegeld.org zijn meer websites waar u het vakantiegeld berekenen kunt. Vertrouw echter niet alleen op de online berekening. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een ander percentage vakantiegeld ontvangt dan wat wettelijk is voorgeschreven.